Sorry, your browser does not support inline SVG.

A bevásárlókosara üres.

Részösszeg: 0 Ft

LÉGZÉSVÉDŐBOLT.HU Kft. – Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával szerződés jön létre a LÉGZÉSVÉDŐBOLT.HU KFT. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 5-6. Adószám: 25889107-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-294645), mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között.

Ezen ÁSZF az Eladó és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1Általános tudnivalók:

A http://legzesvedobolt.hu oldalt a LÉGZÉSVÉDŐBOLT.HU Kft. üzemelteti. Tárhelyszolgáltató adatai: Dotroll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. support@dotroll.com Figyelem! A tárhelyszolgáltató a rendelésekkel, termékekkel kapcsolatban semmilyen információval nem rendelkezik!
Árucikkeinket és szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben megrendelését a webáruházban leadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződésben foglaltakat. A szerződéskötés magyar nyelven történik.

A webáruházban történt megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

A rendelés elküldése után a Vevő automatikus visszaigazoló e-mail-t kap arról, hogy rendelése feldolgozásra került.

2Adatvédelem:

A LÉGZÉSVÉDŐBOLT.HU Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azokat tovább.
A Vevő adatainak kezelésekor 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
A Vevő által hibásan megadott adatok (e-mail cím, telefonszám) pontosítását az Eladó - ha technikailag lehetséges - telefonhívás, e-mail és/vagy sms küldésével kezdeményezi 1 alkalommal. Ha az e-mailre vagy sms-re nem érkezik válasz elvárható időn (1-3 nap) belül, azt az Eladó elállásnak tekinti, és a rendelést törli a nyilvántartásából.

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-123236/2017.

3Megrendelés:

Az Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.
Az Eladó a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér az árlistában foglaltaktól. Ilyen esetben, a Vevő gyakorolhatja az elállási jogát.
Cégünk törekszik a Vevőket pontos információkkal tájékoztatni, de a termékek adatlapján megjelenített képek néhány esetben eltérhetnek a valóságostól vagy illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az estleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
A Vevő megrendelése csak abban az esetben minősül árufoglalásnak, ha az áru ellenértékét 3, maximum 5 napon belül készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlíti.
Ha ez nem történik meg, és Vevő nem jelzi az időpontot, az Eladó jogosult az áru(ka)t másik Vevőnek értékesíteni.
A webáruházban vásárolt termékekről minden esetben Áfás számlát állítunk ki, amelyet a csomagban a termékekkel együtt küldünk, személyes átvétel esetén a helyszínen a vételár átvétele után adunk át.

4Szállítási feltételek:

Az Eladó a kiszállítást a Vevővel történt egyeztetés alapján végzi a webáruházban található tarifarendszer alapján. A Vevő hibásan megadott adatai (cím, telefonszám, e-mail) miatti késedelemért az Eladó kizárja saját felelősségét.
Ahová a kiszállítás ingyenes, de a Vevő miatt az átvétel meghiúsul, oda a következő kiszállítás már díjköteles!
Ha a megrendelt termékek szállítását a Vevő postai úton kéri, akkor a szállítási díjat a webáruház a súly- és értékhatárok alapján kalkulálja.
Utánvétes küldemény visszaérkezése (csomagot nem kereste / nem vette át) esetén az Eladó ismételt postázást csak előzetes banki utalás jóváírása után vállal, azzal a kikötéssel, ha a Vevő megtéríti a megelőlegezett utánvét, és áru visszaszállítása miatt felmerült költség megfizetését.

5Fizetési módok:

A Vevő a megrendelt termék árát és a szállítási díjat 3 módon egyenlítheti ki:

 • készpénzzel az áru átvételekor,
 • banki utalással
 • bankkártyás vagy Barion tárcás fizetéssel
6Elállási jog, visszavétel:

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A Fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló,  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A Fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. A Fogyasztó elállási nyilatkozatát a Kapcsolat menüpontban feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti az Eladóval. Elállási nyilatkozat letölthető innen.

Az Eladó kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék számlával együtt való visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Fogyasztót terhelik.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Fogyasztónak saját költségén kell gondoskodnia. A Fogyasztó az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza az Eladó részére, utánvételes átvételt az Eladó nem teljesít. Elállás esetén a Légzésvédőbolt.hu Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Eladó a Fogyasztó által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Fogyasztó részére.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:
 • olyan termék értékesítése esetében, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
 • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Fogyasztó felbontotta, valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
7Garancia, szavatosság:

Hibás termék esetén a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Az Eladó az általa eladott termékekre 6 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár. 
Az Eladó további jótállásra és a szavatosságra vonatkozó felelőssége a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 
A Tartós fogyasztási cikkek jótállásáról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

8Felelősség:

A weboldalon történő megrendelés feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiából adódó hibalehetőségek elfogadását. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely az Eladó webáruházához való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős az Eladó webáruházához történő kapcsolódásáért és a webáruházban történő megrendelésért.

9Egyéb:

Jelen Feltételeket az Eladó szabadon módosíthatja.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a webáruházban. 


Szerződésben nem szabályozott kérdések
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok (2001. évi CVIII. Tv.) az irányadók. 
Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Továbbá az üzemeltető köteles békéltető testületi eljárásban részt venni. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, felek a Ptk. előírásai szerinti jogi eljárást kezdeményezhetnek.

Online vitarendezési platform

GYÁRTÓK

 • Dräger
 • Elipse
 • 3M
 • BLS
 • CleanAir
 • HoneyWell
 • GVS
 • Showa
 • Gentex
 • PureFlo